ratio

Słownik języka polskiego PWN*

ratio legis «uzasadnienie ustawy»
ultima ratio [wym. ultima ratio] «ostatni (i najsilniejszy) argument»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego