reakcja egzotermiczna

Słownik języka polskiego PWN

reakcja egzotermiczna «reakcja, której towarzyszy wydzielanie się ciepła»

Encyklopedia PWN

reakcja chem. przebiegająca w warunkach izobaryczno-izotermicznych (pod stałym ciśnieniem i w stałej temperaturze) z wydzielaniem ciepła do otoczenia;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego