reakcja endoenergetyczna

Słownik języka polskiego PWN

reakcja endoenergetyczna «reakcja, która przebiega z pochłanianiem energii z otoczenia»

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... tarczy. Bilans masy jest w tych reakcjach ujemny - są to reakcje endoenergetyczne. Przy dużych energiach zachodzą reakcje nie mieszczące się w schemacie...
  • ... o tę właśnie energię kinetyczną jądra złożonego (energię odrzutu) ((...)). Dla reakcji endoenergetycznej zmieniamy znak Q: ((...)) Ta energia kinetyczna jest energią progową ((...))
    Obliczmy...
  • ... jest kątem między kierunkiem cząstki emitowanej a padającej.
    Do przeprowadzenia
    reakcji endoenergetycznej potrzebna jest nieco większa ilość energii, niż to wynika z...

Encyklopedia PWN

reakcja chem. przebiegająca w warunkach izotermicznych z pochłanianiem energii z otoczenia;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego