reakcja fotojądrowa

Słownik języka polskiego PWN

reakcja fotojądrowa «reakcja jądrowa wywołana przez oddziaływanie fotonu z jądrem»

Encyklopedia PWN

reakcja fotojądrowa, fotoefekt jądrowy,
fiz. reakcja jądrowa wywołana przez fotony promieniowania γ, np. fotoemisja neutronu, fotorozszczepienie (reakcja jądrowa);
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego