reakcja jądrowa

Słownik języka polskiego PWN

reakcja jądrowa «przemiana jądra atomowego wywołana przez działanie cząstek elementarnych, fotonów lub innych jąder, w wyniku której z jądra pierwotnego powstaje nowe jądro»

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... izomeryczny. Przykładem może być tworzenie izomeru srebra ((...))
  2) Następnym typem
  reakcji jądrowej jest wychwycenie cząstki bombardującej z utworzeniem nowego jądra: ((...)) Masa powstałego...
 • ... o półokresie 22,3 lat.

  2.4.1. Wydajność produktu
  reakcji jądrowej

  Podamy przykład zastosowania równań kinetyki rozpadu do obliczenia wydajności produktów...
 • ... jądru tylko część swojej energii.
  Konsekwencją tego są dwa etapy
  reakcji jądrowych wielkich energii. W pierwszym cząstka padająca wywołuje tzw. kaskadę wewnętrzną...

Encyklopedia PWN

fiz. procesy zachodzące przy bombardowaniu jądra atomowego innym jądrem lub cząstką elementarną;
reakcje rozszczepienia ciężkich jąder wywołane neutronami, reakcja jądrowa.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego