reakcja kompasowa

Słownik języka polskiego PWN

reakcja kompasowa «utrzymywanie przez organizm podczas ruchu postępowego pozycji pod stałym kątem w stosunku do bodźca»

Encyklopedia PWN

biol. jedna z taksji, polegająca na utrzymywaniu przez organizm podczas ruchu postępowego dowolnego kąta w stosunku do kierunkowego bodźca zewnętrznego (światło, wiatr) niezależnie od upływu czasu, czym różni się od astrotaksji;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego