reakcja

Wielki słownik ortograficzny PWN

reak•cja -cji, -cję; -cji

Słownik języka polskiego PWN

reakcja
1. «działanie lub zajęcie jakiegoś stanowiska jako odpowiedź na coś»
2. «zachowanie się żywego organizmu wywołane przez jakieś bodźce»
3. «przemiana jednych substancji w inne»
4. «siła wywierana przez jedno ciało materialne na drugie ciało zgodnie z trzecią zasadą dynamiki»
5. «polityczny i ekonomiczny opór przeciw zmianom społecznym»
6. «konserwatywne ugrupowanie dążące do przywrócenia poprzedniego stanu rzeczy»
reakcja egzotermiczna «reakcja, której towarzyszy wydzielanie się ciepła»
reakcja endoenergetyczna «reakcja, która przebiega z pochłanianiem energii z otoczenia»
reakcja endotermiczna «reakcja, która przebiega z pochłanianiem ciepła z otoczenia»
reakcja fotojądrowa «reakcja jądrowa wywołana przez oddziaływanie fotonu z jądrem»
reakcja instrumentalna «wyuczona reakcja ruchowa lub słowna, której celem jest osiągnięcie określonego skutku»
reakcja jądrowa «przemiana jądra atomowego wywołana przez działanie cząstek elementarnych, fotonów lub innych jąder, w wyniku której z jądra pierwotnego powstaje nowe jądro»
reakcja kompasowa «utrzymywanie przez organizm podczas ruchu postępowego pozycji pod stałym kątem w stosunku do bodźca»
reakcja łańcuchowa «reakcja chemiczna lub jądrowa, przebiegająca z dużą szybkością jako zespół następujących po sobie przemian, w których produkt reakcji poprzedniej jest substratem reakcji następnych»
reakcja nieodwracalna «reakcja przebiegająca tylko w jednym kierunku»
reakcja odwracalna «reakcja, która może przebiegać w obu kierunkach, tak aby układ i otoczenie powróciły do stanu wyjściowego»
reakcja termojądrowa, termonuklearna «reakcja jądrowa polegająca na łączeniu się lekkich jąder atomowych w jądra cięższe o większej liczbie atomowej»
zasada akcji i reakcji «trzecia zasada dynamiki Newtona»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Epatować empatią
12.01.2016
Mam pytanie dotyczące cytatu:
Kiedyś żyłem z zamiarem bycia dobrym, epatującym empatią, walczącym o zwierzęta, żyjącym dla wyższych idei człowiekiem. Dziś śmieszą mnie wszyscy, którzy próbują ratować świat. On jest już dawno martwy.
Czy jest to napisane poprawnie? Jeśli nie, to jak to napisać, by brzmiało dobrze? Wydaje mi się, że wydźwięk powyższego cytatu kole w ucho. Jednak proszę o odpowiedź.
Kłaniam się pięknie
Michał.
szybkość i prędkość
23.05.2007
Chciałbym prosić o wyjaśnienie sposobu użycia słów szybkość i prędkość. W jakich sytuacjach należy użyć pierwszego, a w jakich drugiego słowa? A może mogą być stosowane wymiennie?
Pozdrawiam
Zagadkowy buchalteryjny
12.01.2018
Szanowni Państwo,
W jednym z artykułów w Wikipedii dotyczącym chemii natrafiłem na następujące zdanie: „Przy rozpisywaniu reakcji redoks na poszczególne akty utleniania i redukcji, tradycyjnie stosuje się znak «=» dla podkreślenia, że akty te są tylko zapisem «buchalteryjnym» i nie symbolizują realnie występujących reakcji elementarnych”.
Zastanawiam się, czy zasadne jest tutaj użycie przymiotnika buchalteryjny i czy można go uznać za synonim przymiotnika umowny.
Z poważaniem
DZ

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... w wyniku ruchów termicznych jest bardzo duża.
  Szczególne znaczenie mają
  reakcje łączenia się lekkich jąder na cięższe; mają one stosunkowo niską...
 • ... czynnikiem zwiększającym rozdzielczość.

  5.2.5. Liczniki neutronów

  Niektóre produkty
  reakcji jądrowych z udziałem neutronów stosuje się do detekcji samych neutronów...
 • ... na rysunku 14-3.

  Dalsze działanie programu zależy od Twojej
  reakcji:
  - jeżeli naciśniesz klawisz [F1], to program automatycznie i bez żadnych...

Encyklopedia PWN

reakcja
[łac.],
fiz. → siła reakcji.
reakcja
[łac.],
psychol. odpowiedź na bodziec; może być odruchowa (spontaniczna adaptacja organizmu, który odtwarza naruszoną równowagę) lub podlegająca woli (r. złożona, np. emocjonalna i wyuczona, stanowiąca konwencjonalną odpowiedź).
reakcja oksydacyjno-redukcyjna, reakcja utleniania-redukcji, reakcja redox,
reakcja, w której dochodzi do przeniesienia jednego lub więcej elektronów od atomu, jonu lub cząsteczki donora (czyli reduktora) do akceptora (czyli utleniacza);
reakcja chemiczna, przemiana chemiczna,
przemiana jednych substancji, zwanych substratami, w inne substancje, zwane produktami reakcji chemicznej;
reakcja chem. przebiegająca w warunkach izotermicznych z wydzielaniem energii do otoczenia;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!