real

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Real (hipermarket) -la; -li
Real (klub sport.) -lu: Real Madryt
Real (sieć hipermarketów) -la

Słownik języka polskiego PWN*

real I
1. «jednostka monetarna Brazylii»
2. «moneta bita w XIV–XIX w. w Hiszpanii i Portugalii»
real II środ. «rzeczywistość realna w przeciwstawieniu do rzeczywistości wirtualnej»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego