redaktorstwo

Słownik języka polskiego PWN*

redakcja
1. «instytucja lub dział instytucji zajmujące się wydawaniem książek, czasopism, redagowaniem tekstów lub opracowywaniem audycji radiowych i telewizyjnych»
2. «opracowanie tekstu pod względem merytorycznym i stylistycznym»
3. «wersja tekstu po opracowaniu redakcyjnym»
4. «praca osoby kierującej zespołem opracowującym i wydającym czasopismo, dzieło zbiorowe itp.»

• redakcyjny • redakcyjnie • redaktor • redaktorski • redaktorka • redaktorstwo

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego