region

Wielki słownik ortograficzny PWN

region -nu, -nie; -nów

Słownik języka polskiego PWN

region «obszar o określonych cechach krajobrazowych, etnograficznych lub gospodarczych»
• regionalny • regionalnie • regionalność
region miejski «obszar związany z miastem pod względem gospodarczym, społecznym, kulturalnym itp.»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

nazwy regionów
2.07.2007
W słownikach są: Pilskie, Płockie, Konińskie… jako ‘region pilski’ itd. Jest większość byłych województw (nie ma Ciechanowskiego, Ostrołęckiego) plus Łowickie, Augustowskie, Łęczyckie, Lwowskie. W ofercie handlowej są mapy Ziemia kłodzka, oświęcimska, chrzanowska, jednak Kłodzkiego, Oświęcimskiego, Chrzanowskiego w słowniku brak. Jaki jest klucz uwzględniania poszczególnych regionów? Czy można tworzyć takie wyrazy od każdej miejscowości (np. w Jastarniańskiem, w Piskiem)?
nazwy grup etnicznych i mieszkańców regionów
9.12.2008
Szanowni Państwo,
zwracam się z prośbą o rozstrzygnięcie sporu dotyczącego pisowni – czy nazwy grup etnicznych i mieszkańców regionów, np. góral sądecki, Łemkowie, Lachy sądeckie, powinno się pisać – jak chcą niektórzy – od wielkich liter? Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź i krótkie uzasadnienie.
Z poważaniem
Patrycja Bukowska
Flandria
3.10.2008
Istnieje sobie ów taki region w Belgii jak Vlaanderen (z niderlandzka). U nas funkcjonują teoretycznie dwie nazwy tegoż regionu. Tłumaczone z angielskiego Flanders na Flandria oraz Flamandia, która wg różnych źródeł ponoć znajduje się w Słowniku ortograficznym języka polskiego Karpowicza. Moje pytanie jest następujące: Czy można tych nazw używać zamiennie i czy są one poprawnymi nazwami tego regionu?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Mira - 20-tonowych stacji orbitalnych Salut - trzy zakończyły żywot nad regionami niezamieszkanymi. Pecha miał tylko ostatni z nich, wprowadzony na orbitę...
  • ... początek czerwca.
    Władze gminy podpisały już umowę z Agencją Rozwoju
    Regionu Krakowskiego S.A., która opracuje plan rozwoju gminy na najbliższe...
  • ... się zbiórka pieniędzy na zakup mammografu, który będzie służył mieszkankom regionu.
    W dniach 12-16 listopada w MOK-u czynna będzie...

Encyklopedia PWN

region
[łac.],
prawo nazwa jednostki podziału adm. najwyższego stopnia, wyodrębniona przez ustawodawcę ze względu na cechy różniące ją od innych jednostek podziału adm. tego samego stopnia; zazwyczaj ma dużą samodzielność zbliżoną do autonomii;
region
[łac.],
geogr. umownie wydzielony, względnie jednorodny obszar odróżniający się od terenów przyległych określonymi cechami naturalnymi lub nabytymi
urb. obszar związany z miastem współzależnościami funkcjonalnymi, gosp. i społecznymi.
zwarty obszar zamknięty granicą naturalną odróżniający się od terenów sąsiednich zespołem cech przyrodniczych i położeniem geograficznym.
geogr. historycznie ukształtowany przez działalność gosp. i kulturową człowieka wycinek powierzchni Ziemi, charakteryzujący się większą skalą wewn. powiązań gosp. niż powiązań zewn., lub występowaniem danej działalności gosp. w innej formie i intensywności niż na obszarach otaczających.

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!