regionalistyka

Wielki słownik ortograficzny PWN

regionalistyka -yce, -ykę

Słownik języka polskiego PWN

regionalistyka
1. «ogół wiadomości o regionie»
2. «badanie możliwości rozwojowych regionu i jego uwarunkowań»

• regionalistyczny

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego