reguła

Wielki słownik ortograficzny PWN

reguła -ule, -ułę; -uł

Słownik języka polskiego PWN

reguła
1. «zasada postępowania ustalona przez kogoś lub przyjęta na mocy zwyczaju»
2. «formuła wyjaśniająca jakieś zjawiska»
3. «zbiór norm postępowania, ustalonych dla zakonników przez założyciela zakonu i potwierdzonych przez papieża lub biskupa»

• regułka
reguła trzech «reguła pozwalająca obliczyć jedną z niewiadomych proporcji a:b=c:d, gdy pozostałe trzy są dane»
reguły wnioskowania «reguły logicznie poprawnego przekształcania zdań»
z reguły «zwykle»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Guillaume de L'Hôpital (lub Guillaume de L'Hospital), ale: reguła de l’Hospitala (lub: reguła de l’Hôpitala)
14.02.2017
Szanowni Państwo,
chciałem zapytać, jak prawidłowo zapisywać nazwisko Guillame’a de l’Hospitala, od którego pochodzi nazwa znanej w analizie matematycznej reguły de l’Hospitala. W polskich tekstach stosuje się właśnie taką pisownię, natomiast widzę, że we francuskim po de występuje duże L .

Z wyrazami szacunku
Czytelnik
złota reguła
29.12.2006
Czy błędem jest napisanie wielkimi literami określenia Złota Reguła w odniesieniu do słynnej zasady wyrażonej przez Jezusa w Kazaniu na Górze (Mateusza 7, werset 12)? Niektórzy argumentują, że tylko pierwsza [litera] może być duża, ale Słownik poprawnej polszczyzny prof. Doroszewskiego (PWN, 1980) na s. 305 zdaje się akceptować pisanie dużymi literami ze względów uczuciowych i grzecznościowych i dopuszcza znaczną swobodę.
prezydent, reguła, komitet
15.07.2002
Witam serdecznie!
Bardzo proszę o wyjaśnienie kwestii poprawności akcentu w następujących słowach: prezydent, reguła, komitet. Regułą właśnie stało się bowiem w telewizji polskiej akcentowanie na pierwszą sylabę. Brzmi to, przyznam, trochę dziwnie... Dziękuję za odpowiedź.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... literatura zaś – teatr.
  W omawianych latach ujawnia się pewna
  reguła w życiu Wężyka, która każe upatrywać związku między jego zaangażowaniem...
 • ... jedynie równać z ziemią każdą wioskę na swej drodze, z reguły opuszczoną wcześniej przez mieszkańców, niszczyć uprawne pola, rekwirować bydło. Prezydent...
 • ... Danuta Sochacka

  RADZIMY PRZECZYTAĆ

  ŻYWOTY SŁAWNYCH DAM
  Takie książki z
  reguły zaciekawiają. Potoczysta narracja, mnóstwo barwnych szczegółów historycznych, wyraziście zarysowane postacie...

Encyklopedia PWN

mat. reguła, według której z danej proporcji a/b = c/d można obliczyć jeden z wyrazów (tzw. czwartą proporcjonalną), gdy pozostałe trzy są dane;
reguła mnemotechn. określająca zależność między kierunkiem prądu elektrycznego i kierunkiem pola magnet. wytworzonego przez ten prąd;
Le Chateliera i Brauna reguła, reguła przekory, reguła przeciwdziałania:
reguła głosząca, że układ będący w stanie równowagi chem. poddany działaniu czynnika z zewnątrz reaguje w taki sposób, żeby zmniejszyć wpływ tego czynnika i osiągnąć nowy stan równowagi możliwie niezbyt odległy od stanu równowagi wyjściowej;
Dulonga i Petita reguła, prawo Dulonga i Petita,
ciepło atomowe pierwiastków chem. występujących w stanie stałym wynosi ok. 26,4 J/mol · K;
Hückla reguła, reguła aromatyczności:
charakter aromatyczny (aromatyczność) mogą przejawiać te polieny sprzężone, w których liczba elektronów π wynosi 4n + 2, gdzie n = 0, 1, 2, 3, ...;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!