rehabilitować

Wielki słownik ortograficzny PWN

rehabilitować -tuję, -tują

Słownik języka polskiego PWN

rehabilitacja
1. «przywrócenie komuś lub czemuś dobrej opinii»
2. «przywrócenie praw utraconych na mocy wyroku sądowego»
3. «uznanie skazania za niebyłe i usunięcie wpisu o nim z rejestru karnego»
4. «uniewinnienie skazanej uprzednio osoby wskutek ujawnienia nieprawidłowości w procesie lub w wyniku wznowienia postępowania sądowego»
5. «przystosowanie do normalnego życia w społeczeństwie osób, które utraciły sprawność fizyczną lub psychiczną bądź mają wady wrodzone»

• rehabilitacyjny • rehabilitować
rehabilitować się
1. «swoimi czynami, postępowaniem odzyskiwać dobre imię»
2. «być rehabilitowanym przez terapeutę»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Tyber Tybr?
7.02.2008
Wg http://ksiegarnia.pwn.pl/5269_pozycja.htmlTyber (nie: Tybr). Wg http://books.google.com/books?hl=pl&q=Tybr formy Tybr mogli używać (piszę mogli, a nie używali, bo to tylko interpretacja skąpych wycinków) m.in. Górnicki, Koźmian, Słowacki, Żeromski, Iwaszkiewicz, Miłosz, Krzyżanowski, Janion (przypomina to sytuację z odpowiedzi http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=1665). Tybr jest w http://ksiegarnia.pwn.pl/4398_pozycja.html. Czy to może nobilitować (bądź rehabilitować) Tybr?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... że to nie ten Janeczek. Trzeba więc go było pośmiertnie rehabilitować i przenieść z cmentarza skazańców na normalny, przykościelny. Ale potem...
 • ... zwiększenie udziału budżetu państwa w finansowaniu ochrony środowiska, szczególnie do rehabilitowania środowiska w rejonach katastrofy ekologicznej,
  - wprowadzenie do systemu podatkowego mechanizmów...
 • ... od czci!
  - Nieprawda! W Polsce Ludowej?
  - Zapewniam cię, że prawda.
  -
  Rehabilitowano ich wkrótce, wiem. Do naszej szkoły przychodzą zbowidowcy. Mają prelekcje...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego