rehabilitować

Wielki słownik ortograficzny PWN

rehabilitować -tuję, -tują

Słownik języka polskiego PWN

rehabilitacja
1. «przywrócenie komuś lub czemuś dobrej opinii»
2. «przywrócenie praw utraconych na mocy wyroku sądowego»
3. «uznanie skazania za niebyłe i usunięcie wpisu o nim z rejestru karnego»
4. «uniewinnienie skazanej uprzednio osoby wskutek ujawnienia nieprawidłowości w procesie lub w wyniku wznowienia postępowania sądowego»
5. «przystosowanie do normalnego życia w społeczeństwie osób, które utraciły sprawność fizyczną lub psychiczną bądź mają wady wrodzone»

• rehabilitacyjny • rehabilitować
rehabilitować się
1. «swoimi czynami, postępowaniem odzyskiwać dobre imię»
2. «być rehabilitowanym przez terapeutę»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Tyber Tybr?
7.02.2008
Wg Słownika poprawnej polszczyzny PWNTyber (nie: Tybr). Wg https://www.google.com/search?hl=pl&tbo=p&tbm=bks&q=Tybr formy Tybr mogli używać (piszę mogli, a nie używali, bo to tylko interpretacja skąpych wycinków) m.in. Górnicki, Koźmian, Słowacki, Żeromski, Iwaszkiewicz, Miłosz, Krzyżanowski, Janion (przypomina to sytuację z odpowiedzi https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/zdejmij-czy-zdejm;1665.html). Tybr jest w Słowniku peryfraz, czyli wyrażeń omownych. Czy to może nobilitować (bądź rehabilitować) Tybr?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... że to nie ten Janeczek. Trzeba więc go było pośmiertnie rehabilitować i przenieść z cmentarza skazańców na normalny, przykościelny. Ale potem...
 • ... zwiększenie udziału budżetu państwa w finansowaniu ochrony środowiska, szczególnie do rehabilitowania środowiska w rejonach katastrofy ekologicznej,
  - wprowadzenie do systemu podatkowego mechanizmów...
 • ... od czci!
  - Nieprawda! W Polsce Ludowej?
  - Zapewniam cię, że prawda.
  -
  Rehabilitowano ich wkrótce, wiem. Do naszej szkoły przychodzą zbowidowcy. Mają prelekcje...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego