rekonstrukcja

Wielki słownik ortograficzny PWN

rekon•struk•cja -cji, -cję; -cji

Słownik języka polskiego PWN

rekonstrukcja «odtworzenie czegoś na podstawie zachowanych fragmentów, szczątków, przekazów itp.; też: rzecz odtworzona»
• rekonstrukcyjny • rekonstruować
rekonstrukcja gabinetu, rządu «zmiana w składzie rządu»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

głębiej w przeszłość
18.12.2009
Niejedokrotnie można zauważyć pewne podobieństwo w pisowni wyrazów określających np. podstawowe związki pokrewieństwa czy też pierwsze liczebniki w obrębie całej grupy języków indoeuropejskich. Czy istnieją jednak wyrazy, których początki sięgają jeszcze głębiej w przeszłość, stanowiąc pomost między językiem polskim a językami starszymi niż praindoeuropejski bądź też innymi prajęzykami?
bniec
11.01.2013
Wielki słownik ortograficzny PWN (podobnie jak wiele innych słowników) podaje następującą odmianę rzeczownika bniec: bieńca; bieńce, bieńców. Proszę o wyjaśnienie, dlaczego właśnie taką odmianę uznano za prawidłową. Dlaczego bniec odmieniamy jak wieniec, a nie jak np. piec (bnieca; bniece, bnieców).
koń
21.04.2005
Witam!
Bardzo chciałabym się dowiedzieć, jaka jest etymologia słowa koń.
Żaneta Z.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... materiały Wojciech Jankowski zmontował film pt.
    "Grudniowe taśmy", będący dokumentalną
    rekonstrukcją wydarzeń Grudniowych w Gdańsku i Gdyni.
    Nieomal nazajutrz po wydarzeniach...
  • ... K. Schüttego. O ile jednak Weyl i Lorenzen zmierzali do rekonstrukcji istniejącej matematyki na bazie predykatywizmu, o tyle prace tych ostatnich...
  • ... pozycje były u nas - a jest to tylko kilka przykładów rekonstrukcji środowiskowych, pokazujących, w jaki sposób przestępstwo splatało się z twórczą...

Encyklopedia PWN

rekonstrukcja
[łac.],
w historii USA okres 1865–77, odbudowy jedności państwa i normalizacji stosunków po wojnie secesyjnej (1861–65) oraz przebudowy społecznej, politycznej i ekonomicznej byłej Konfederacji Południa;
rekonstrukcja
[łac.],
arch., szt. plast. odtworzenie, odbudowa lub uzupełnienie brakujących fragmentów budowli, rzeźby, malowidła itp. zgodnie z zasadami konserwacji zabytków, na podstawie dokumentacji albo analogii stylistycznych i formalnych;
med. sposób tworzenia obrazu narządu (za pomocą komputera) na podstawie pomiarów uzyskanych z różnych projekcji;
geol. metoda stosowana w kartografii geologicznej do przedstawiania obszarów o budowie fałdowej i płaszczowinowej, polegająca na „rozprostowaniu” fałdów i na cofnięciu płaszczowin na miejsca, gdzie znajdują się ich korzenie;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego