rekwizyt

Wielki słownik ortograficzny PWN

re•kwizyt -ytu, -ycie; -ytów

Słownik języka polskiego PWN

rekwizyt
1. «przedmiot potrzebny w przedstawieniu teatralnym lub na planie filmowym, związany z akcją sztuki albo filmu»
2. «przedmiot niezbędny do wykonywania określonej czynności lub charakterystyczny dla kogoś»

• rekwizytowy

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego