relatywistyczny

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

relatywistyczny
1. «odnoszący się do relatywizmu w filozofii»
2. «dotyczący teorii względności Einsteina»
masa relatywistyczna «masa ciała znajdującego się w ruchu względem danego układu odniesienia»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... są spowolnione o czynnik 1212.
    Wychodząc ze wzoru na masę
    relatywistyczną, piszemy relatywistyczny pęd i energię w postaci:
    Podstawiając prędkość z...
  • ... do jakich mogą być przyspieszone cząstki w cyklotronach, są ograniczone relatywistycznym przyrostem masy (1.2.2-1). Prędkość kątowa w przypadku...
  • ... stwierdzenie prowadzić może do czegoś, co nazwałbym relatywistycznym zrównaniem grozy. Relatywistycznym, a więc takim, w którym brak umiaru prowadzi do wszystkich...

Encyklopedia PWN

zwiększanie się masy ciał poruszających się z prędkościami bliskimi prędkości światła;
dział astrofizyki zajmujący się badaniem obiektów astr., w których istotną rolę odgrywają albo bardzo silne pola grawitacyjne, do których opisu należy korzystać z ogólnej teorii względności, albo efekty relatywistyczne związane z bardzo dużymi gęstościami lub bardzo dużymi prędkościami cząstek.
fiz. masa ciała znajdującego się w ruchu względem danego układu odniesienia.
mechanika zajmująca się ruchami ciał poruszających się z prędkościami porównywalnymi z prędkością światła;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego