renesans

Wielki słownik ortograficzny PWN*

renesans (odrodzenie się) -n•su, -n•sie
renesans (epoka) -n•su, -n•sie a. Renesans

Słownik języka polskiego PWN*

renesans
1. «okres w historii kultury europejskiej w XIV–XVI w. charakteryzujący się rozwojem myśli racjonalistycznej, przyrodoznawstwa i techniki, rozkwitem sztuki nawiązującej do dziedzictwa antycznego i nasileniem się tendencji humanistycznych»
2. «ponowny rozkwit czegoś»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego