rewidowanie

Słownik języka polskiego PWN*

rewidować
1. «dokonywać rewizji pomieszczeń, osób itp.»
2. «poddawać krytyce własne poglądy, poprzednie postanowienia itp.»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego