rodzaj

Wielki słownik ortograficzny PWN*

rodzaj -aju; -ajów (a. -ai) (skróty: r., rodz.)
rodzaj męski rodzaju męskiego (skrót: r.m.)
rodzaj nijaki rodzaju nijakiego (skrót: r.n.)

Słownik języka polskiego PWN*

rodzaj
1. «gatunek czegoś wyróżniany ze względu na pewne cechy»
2. «jednostka w systematyce roślin i zwierząt niższa od rodziny, obejmująca blisko spokrewnione gatunki lub jeden gatunek»
rodzaj gramatyczny «cecha rzeczowników decydująca o ich końcówkach deklinacyjnych, o formach innych części mowy określających dany rzeczownik, a także o formach łączących się z nim czasowników»
rodzaj literacki
1. «podstawowa jednostka systematyki form literackich: liryka, epika lub dramat»
2. «zespół utworów literackich o wspólnych cechach kompozycyjnych, językowych i stylistycznych»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego