rodzić

Wielki słownik ortograficzny PWN

rodzić rodzę, rodzą; rodź a. ródź, rodź•cie a. ródź•cie
rodzący -cego; -cy, -cych
rodzimy; -mi
rodzony; -dzeni

Słownik języka polskiego PWN

rodzić
1. «wydawać na świat potomstwo»
2. «wydawać owoce, plony»
3. «dawać początek czemuś»
4. pot. «tworzyć coś w trudzie»
rodzić się
1. «przychodzić na świat»
2. «o roślinach: rosnąć»
3. «powstawać, brać początek»
rodzimy
1. «pochodzący z danego narodu, plemienia, kraju, domu»
2. «o metalach i innych pierwiastkach: występujący w przyrodzie w stanie wolnym»

• rodzimość
rodzony «bardzo blisko spokrewniony»
szkoła rodzenia, szkoła matek «kurs, na którym kobiety spodziewające się dziecka zdobywają podstawowe informacje o przebiegu porodu i pielęgnacji niemowlęcia»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

zachodzić w ciążę
30.08.2002
Serdecznie proszę o pomoc w rozwiązaniu pewnego problemu językowego. Chodzi o wyróżniony dużym drukiem fragment poniższego zdania:
„Aszerę i Anat przedstawiono w tekstach egipskich jako boginie-matki, które uznawano za „wieczne dziewice” (dosł. „wielkie boginie, które ZACHODZĄ W CIĄŻĘ, ale nie rodzą”).
W tym religijnym kontekście zwrot „zachodzą w ciążę” trochę razi, bo chyba niezbyt pasuje do tego podniosłego tytułu. Lepiej brzmiałaby jakaś forma czasownika „począć”. Można by na przykład powiedzieć: „wielkie boginie, które poczynają, ale nie rodzą”.
Sęk w tym, że według „Słownika poprawnej polszczyzny” W. Doroszewskiego „począć” w tym znaczeniu występuje tylko w formie dokonanej.
Czy jest jakiś ładny, naturalny i poprawny sposób wyrażenia tej myśli? A może wspomniane zastrzeżenie ze słownika Doroszewskiego nie jest absolutne?

Z poważaniem
Andrzej Szymczak
W cieniu (czegoś)
6.03.2018
W jednym z czasopism branżowych stwierdzono, że wyrażenie W cieniu medialnego szumu wokół popularnych start-upów rodzą się w Polsce firmy, które po cichu i bez żadnego rozgłosu budują swoją pozycję zarówno na rodzimym, jak i międzynarodowym rynku.

Mam pytanie, zatem w jakich sytuacjach dopuszczalne jest użycie takiej konstrukcji w cieniu czegoś.
strona a znaczenie
15.03.2013
Dzień dobry,
interesuje mnie, jaki wpływ wywiera forma gramatyczna na znaczenie wyrazów. Np. czynność „rodzenia się”, mówimy: „Urodziłem się...”, czy po formie możemy określić, że mamy tu do czynienia ze znaczeniem biernym, czy może czynnym ? Zamiast „Urodziłem się” mówi się też np.
zostać wydanym na świat (zn. bierne?)
przyjść na świat (zn. czynne?)
wyjść z łona matki (zn. czynne?)
Do którego znaczenia jest bliżej temu czasownikowi?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... tej równoczesności, z jaką pojawiają się w kulturze pewne nurty, rodząc pokrewieństwa duchowe pomiędzy nie znającymi się ludźmi. W innym miejscu...
  • ... sposób na niebagatelne sumy.
    U 53-letniej Grażyny bakcyl zakupów
    rodzi czasem złość i jeszcze większą depresję: - Po co to wszystko...
  • ... chłopcem, teraz już zbuntowanym nastolatkiem, się zajmuję... Ale żeby samej rodzić? Nie, na to nigdy nie miałam ochoty, może zresztą nigdy...

Encyklopedia PWN

minerał, uwodniony podwójny siarczan glinu i potasu K2SO4 · Al2(SO4)3 · 24H2O;
minerał, występujące w przyrodzie skupienia pierwiastka antymonu;
minerał, występujące w przyrodzie skupienia pierwiastka arsenu;
minerał, występujące w przyrodzie skupienia pierwiastka bizmutu;
minerał; występujące w przyrodzie skupienia boraksu;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego