rok

Wielki słownik ortograficzny PWN

rok -ku, -kiem; lata (skrót: r.): rok szkolny, nowy rok (nadchodzący rok), ale: Nowy Rok (święto – 1 stycznia); Rok Święty, Rok Jubileuszowy, ale: lata święte, lata jubileuszowe ,
rok -ku, -kiem; -ków: roki sądowe
co rok a. co roku
Nowy Rok (święto) Nowego Roku, Nowym Rokiem
rok życia roku życia, rokiem życia (skrót: r.ż.)
lata lat
bieżącego roku (skrót: br.)
co roku a. co rok
ubieg•łego roku (skrót: ub.r.)

Słownik języka polskiego PWN

rok
1. «jednostka czasu równa w przybliżeniu okresowi obiegu Ziemi wokół Słońca – 365 lub 366 dni»
2. «o innych planetach Układu Słonecznego: okres obiegu danej planety wokół Słońca»
3. «grupa studentów tego samego wydziału studiująca razem kolejne lata na uczelni»

• roczek
Nowy Rok «dzień świąteczny, rozpoczynający rok kalendarzowy, przypadający w większości krajów 1 stycznia»
rok akademicki «okres dziewięciomiesięcznej nauki na wyższej uczelni, od jednych wakacji do drugich»
rok gwiazdowy «okres, po którym Słońce, dokonawszy pełnego obiegu po ekliptyce, znajdzie się znowu na tle tych samych gwiazd»
rok jubileuszowy «rok poświęcony uczczeniu czyjejś pamięci i upowszechnieniu czyjejś twórczości»
rok kościelny, liturgiczny «roczny cykl świąt rozpoczynający się w Kościele rzymskokatolickim od pierwszej niedzieli adwentu, w Kościele wschodnim od 1 września»
rok przestępny «rok mający 366 dni, powtarzający się co 4 lata»
rok szkolny «okres dziesięciomiesięcznej nauki w szkole, od jednych wakacji do drugich»
rok świetlny «jednostka długości stosowana w astronomii równa odległości, którą światło przebywa w próżni w ciągu jednego roku»
rok zerowy «rok wstępny, organizowany dla kandydatów, którzy nie dostali się na I rok studiów»
rok zwrotnikowy «okres między dwoma kolejnymi przejściami Słońca przez punkt równonocy wiosennej»
rok zwykły, nieprzestępny «rok mający 365 dni»
lata
1. «wielokrotność roku – jednostki rachuby czasu»
2. «okres trudny do precyzyjnego zmierzenia»

• latka
lata trzydzieste, pięćdziesiąte itp. «okres od roku trzydziestego do trzydziestego dziewiątego, od pięćdziesiątego do pięćdziesiątego dziewiątego itd. jakiegoś stulecia»
pory roku «okresy klimatyczne związane z obiegowym ruchem Ziemi i nachyleniem jej osi ku Słońcu: wiosna, lato, jesień, zima»
roki sądowe «w dawnej Polsce: termin, w którym dany sąd działał w określonym z góry miejscu i czasie»
wysługa lat «określona liczba lat przepracowanych przez kogoś»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

rok

Porady językowe

rok 2008 czy 200r rok?
28.12.2008
Mam wątpliwość co do poprawności zapisu: „Doskonalenie umiejętności metodycznych nauczycieli matematyki po roku 2000”. Czy raczej: „Doskonalenie umiejętności metodycznych nauczycieli matematyki po 2000 roku”?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam
Marzena
rok i lato
8.01.2010
Dzień Dobry Państwu!
Czy pomiędzy liczbą mnogą od słowa rok a nazwą pory roku lato istnieje jakiś związek etymologiczny? Bo takie skojarzenie powstało w mojej głowie po przeczytaniu Winnetou Karola Maya: tam Indianie używali konstrukcji „Coś się wydarzyło pięć zim temu”. Czy w naszym, polskim języku przypadkiem nie używamy identycznej konstrukcji, tyle że z inną porą roku, zamiast zimy – lato?
Pozdrawiam serdecznie.
rok wydania w opisie publikacji
19.06.2014
Szanowni Eksperci,
czy odwołując się w przypisie do materiału w postaci maszynopisu (dokumentacja konserwatorska), koniecznie trzeba podać rok jego powstania (rok, w którym sporządzono dokumentację)?
Z poważaniem,
Iwona

Ciekawostki

Mówimy „Co rok, to prorok” o małżeństwie, któremu co rok przychodzi na świat potomek.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... wieku. Dzisiaj jest to ok. 14 lat (13,92). 14 lat to 168 miesięcy. Zgromadzona przez nas na indywidualnym koncie w...
 • ... jeszcze zmieni,
  Jak śnieg spadnie na jesieni."

  Tak już siedem
  lat bez przerwy
  Wszystkim w mieście szarpią nerwy
  Dwie plotkarki: Gadalińska...
 • ... się musi z witaniem Nowego Roku na Rynek, bowiem w roku 1945 Neptun uległ całkowitemu zniszczeniu... Amor Przetrwał na szczęście inny...

Encyklopedia PWN

astr. jednostka rachuby czasu.
specyficzny dla Polski zespół cyklicznych, dorocznych obrzędów obejmujących cały rok kalendarzowy.
jednostka długości stosowana w astronomii (głównie w publikacjach popularnonaukowych);
okres obrachunkowy stosowany w planowaniu i rozliczaniu działalności gospodarczej;
rok kościelny, rok liturgiczny,
roczny cykl świąt przyjęty w chrześcijaństwie;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego