roki

Wielki słownik ortograficzny PWN*

lata lat
rok -ku, -kiem; lata (skrót: r.): rok szkolny, nowy rok (nadchodzący rok), ale: Nowy Rok (święto – 1 stycznia); Rok Święty, Rok Jubileuszowy, ale: lata święte, lata jubileuszowe ,
rok -ku, -kiem; -ków: roki sądowe

Słownik języka polskiego PWN*

roki sądowe «w dawnej Polsce: termin, w którym dany sąd działał w określonym z góry miejscu i czasie»
lata
1. «wielokrotność roku – jednostki rachuby czasu»
2. «okres trudny do precyzyjnego zmierzenia»

• latka
rok
1. «jednostka czasu równa w przybliżeniu okresowi obiegu Ziemi wokół Słońca – 365 lub 366 dni»
2. «o innych planetach Układu Słonecznego: okres obiegu danej planety wokół Słońca»
3. «grupa studentów tego samego wydziału studiująca razem kolejne lata na uczelni»

• roczek
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego