rotacyjny

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

rotacja
1. «ruch obrotowy jakiegoś ciała wokół własnej osi»
2. «krążenie czegoś lub ciągły obrót czymś, np. pieniędzmi lub towarami»
3. «proces zastępowania jakichś osób, rzeczy, zjawisk itp. innymi»
4. «dwu- lub kilkuletni cykl w uprawie roślin sadzonych kolejno po sobie na danym obszarze»
5. «ruch skrętny górnej połowy tułowia z równoczesnym ruchem ramienia i barku zewnętrznego, będący częścią ewolucji narciarskiej»
6. «sposób drukowania za pomocą maszyny rotacyjnej»

• rotacyjny
maszyna rotacyjna
1. «maszyna drukarska, w której forma drukowa ma kształt półokrągły i jest osadzona na obracającym się walcu»
2. «maszyna o obrotowym ruchu części roboczej»
mieszkanie rotacyjne «mieszkanie tymczasowe, zajmowane kolejno np. przez pracowników jakiejś instytucji»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego