rowek

Wielki słownik ortograficzny PWN*

rowek -w•ka, -w•kiem; -w•ki, -w•ków

Słownik języka polskiego PWN*

rowek
1. «wąskie, podłużne wgłębienie»
2. «wgłębienie w przedmiotach metalowych, częściach maszyn i urządzeń, mające różne przeznaczenie»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego