rozbieżność

Wielki słownik ortograficzny PWN

roz•bież•ność -ści; te -ści

Słownik języka polskiego PWN

rozbieżny
1. «krańcowo różny»
2. «rozchodzący się od jednego punktu w różne strony»

• rozbieżnie • rozbieżność
protokół rozbieżności «protokół wyszczególniający kwestie, w których nie osiągnięto porozumienia»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego