rozluźniony

Wielki słownik ortograficzny PWN

roz•luź•niony; -ź•nieni
roz•luź•nić -nię, -nią; -nij•cie

Słownik języka polskiego PWN

rozluźnićrozluźniać
1. «uczynić coś luźnym»
2. «rozsunąć coś, co było ciasno spięte»
3. «uczynić kogoś swobodniejszym w zachowaniu»
4. «złagodzić wymagania»
5. «osłabić więzy, kontakty między ludźmi»
rozluźnienie «brak skrępowania rygorami»
rozluźnić sięrozluźniać się
1. «stać się luźnym; też: stać się mniej zatłoczonym»
2. «stać się mniej napiętym, słabiej przymocowanym»
3. «stać się swobodnym w zachowaniu»
4. «stać się mniej rygorystycznym»
5. «o więziach, kontaktach między ludźmi: stracić na intensywności»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego