rozmawiać

Wielki słownik ortograficzny PWN

roz•mawiać -am, -ają

Słownik języka polskiego PWN

rozmowa «wzajemna wymiana myśli za pomocą słów»
• rozmawiać • rozmówca • rozmówczyni

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego