rozpływać się

Słownik języka polskiego PWN*

rozpłynąć sięrozpływać się
1. «płynąc, udać się w różne strony»
2. «o płynach: rozlać się szeroko, w różne strony»
3. «przejść ze stanu stałego w stan ciekły»
4. «stracić ostrość konturów»
5. rozpływać się «wylewnie wyrażać swoje pozytywne uczucia»
6. iron. «o pieniądzach, towarach itp.: zniknąć w niewyjaśniony sposób»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego