rozpowszechniać się

Słownik języka polskiego PWN

rozpowszechnić sięrozpowszechniać się
1. «stać się ogólnie znanym, używanym»
2. «wystąpić często lub w wielkiej liczbie»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego