rozprężony

Wielki słownik ortograficzny PWN

roz•prężyć -ężę, -ężą; -ęż, -ęż•cie

Słownik języka polskiego PWN

rozprężenie «brak dyscypliny, rozchwianie norm»
rozprężyćrozprężać
1. «prężąc, powiększyć rozmiary czegoś»
2. «pozbawić prężności, energii»
3. «zwiększyć objętość gazu na skutek zmniejszania ciśnienia»
rozprężyć sięrozprężać się
1. «odprężyć się, wypocząć»
2. «o gazach: zwiększyć swoją objętość pod wpływem spadku ciśnienia»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego