rozpuszczać

Wielki słownik ortograficzny PWN

roz•puszczać -am, -ają

Słownik języka polskiego PWN

rozpuścićrozpuszczać
1. «sporządzić roztwór dwóch lub więcej substancji»
2. «wywołać topnienie czegoś»
3. «zwykle w odniesieniu do włosów: puścić swobodnie»
4. «rozesłać w różne strony w jakimś celu»
5. «rozwiązać jakąś grupę osób, zwolnić z obowiązków lub pozwolić odejść»
6. pot. «rozpieścić kogoś, pozwolić na nieposłuszeństwo»
7. pot. «roztrwonić majątek»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego