roztwór mianowany

Słownik języka polskiego PWN

roztwór mianowany «roztwór o znanym stężeniu molowym określonego składnika lub o znanym mianie»

Encyklopedia PWN

roztwór o znanym stężeniu molowym określonego składnika lub — w przypadku roztworu używanego do miareczkowania — o znanym mianie.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego