rozumieć

Słownik języka polskiego PWN*

rozumieć
1. «pojmować treść przekazywanej informacji, polecenia itp.»
2. «zdawać sobie sprawę z czegoś»
3. «przypisywać czemuś określone znaczenie»
4. «wykazywać zrozumienie dla kogoś»
5. «znać jakiś język»
rozumieć się
1. «wykazywać wzajemne zrozumienie»
2. pot. «znać się na czymś»
rozumienie daw. «mniemanie, przekonanie, sąd»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego