rozważanie

Słownik języka polskiego PWN*

rozważanie
1. «zastanawianie się nad jakimś zagadnieniem; też: wspólne omawianie jakiegoś problemu»
2. «wypowiedź ustna lub pisemna poświęcona omówieniu jakiegoś zagadnienia»
rozważyćrozważać
1. «uważnie się nad czymś zastanowić»
2. «podzielić na części, ważąc każdą z nich»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego