rozwichrzać

Wielki słownik ortograficzny PWN

roz•wichrzać -am, -ają

Słownik języka polskiego PWN

rozwichrzyćrozwichrzać «potargać, rozczochrać»
rozwichrzyć sięrozwichrzać się «o włosach: zostać rozwichrzonym»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego