rozwojowy

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

rozwój
1. «proces przechodzenia do stanów lub form bardziej złożonych lub pod pewnym względem doskonalszych; też: stadium tego procesu»
2. «sposób rozwijania się zdarzeń w czasie»
3. «proces zmian zachodzących w organizmach w ciągu życia osobnika lub w kolejnych pokoleniach»

• rozwojowy
badawczo-rozwojowy «związany z prowadzeniem badań i planowaniem rozwoju»
cykl rozwojowy «szereg okresowych i regularnie się powtarzających przemian morfologicznych i fizjologicznych, występujących w rozwoju gatunków»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego