ruch względny

Słownik języka polskiego PWN

ruch względny fiz. «ruch rozpatrywany w poruszającym się, względem podstawowego, układzie współrzędnych»

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... musi być większa niż siła tarcia spoczynkowego, aby rozpoczął się ruch względny tych ciał. Załóżmy, że linia podłoża jest pozioma. Oznaczmy siłę...
  • ... innymi jednostkami pływającymi widocznymi na monitorze, ale refleks czasami zawodzi.

    Ruch względny- Ruch jednej łodzi w stosunku do drugiej, przy czym należy...
  • ... Na konfiguracje tego rodzaju natrafiamy w mechanice. Jeżeli np. rozważamy ruchy względne N układów sztywnych na płaszczyźnie, to środki chwilowe tych ruchów...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego