ruchliwość

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

ruchliwy
1. «będący w ciągłym ruchu»
2. «odznaczający się wzmożonym ruchem, taki, na którym jest duży ruch»
3. «wymagający bycia w ruchu»
4. «szybki w ruchach, w poruszaniu się»
5. «obrotny, przedsiębiorczy»

• ruchliwie • ruchliwość

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... która już i tak, na zasadzie odrzutu, samodzielnie wykazywała przerażającą ruchliwość, plując pianą, oślepiony, nie rozumiejąc w ogóle, co się właściwie...
 • ... mego dzieciństwa, włosy były w nieładzie; palcami, które utraciły dawną ruchliwość i lotność, podtrzymywała obłą, ciężką pierś. Podczas karmienia na jej...
 • ... śledztwa nie podajemy.
  ŚWIĘTA
  Gdy czytam Prasę, wprost mnie zachwyca
  Ruchliwość naszych wiosek i miast:
  Codziennie święto albo rocznica,
  Obchód, otwarcie...

Encyklopedia PWN

ruchliwość społeczna, mobilność społeczna,
socjol. zmiana pozycji społ. jednostek lub grup społ. w ramach zastanej struktury społeczeństwa bądź na skutek przeobrażeń tej struktury.
ruchliwość nośników elektryczności, ruchliwość nośników prądu elektrycznego,
fiz. skalarna wielkość fiz. określająca ruch nośników elektryczności w ośrodku przewodzącym (gazie zjonizowanym, elektrolicie, ciele stałym) pod wpływem zewn. pola elektr.;
polityka społ. proces zmieniający miejsce jednostek lub grup w strukturach społecznych i w przestrzeni w wyniku zmiany miejsca i charakteru pracy oraz pozycji zawodowej;
wielkość charakteryzująca ruch jonu w elektrolicie pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego, wyrażana stosunkiem średniej prędkości (v;), z jaką jon porusza się w kierunku pola elektrycznego do natężenia tego pola (E): u = v;/E.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!