rycina

Wielki słownik ortograficzny PWN

rycina -inie, -inę; -in (skrót: ryc.)

Słownik języka polskiego PWN

rycina
1. «rysunek, reprodukcja fotografii»
2. «odbitka graficzna»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Co umieścić w bibliografii?
8.12.2014
Szanowni Eksperci,
mam pytanie dotyczące bibliografii załącznikowej. Czy powinny sią w niej znaleźć bezwzględnie wszystkie publikacje przytaczane w przypisach? Nawet te, które nie dotyczą przedmiotu publikacji? Przykład: we wstępie do katalogu rycin Daniela Chodowieckiego autorka, rysując epokę, w której tworzył artysta, przytacza Woltera i Goethego. Czy te pozycje powinny się znaleźć w bibliografii / literaturze przedmiotu?
Z poważaniem
Iwona
kościół
15.11.2002
Szanowni Państwo,
Czy w wyrażeniu apoteoza kościoła ewangelickiego drugi i trzeci wyraz pisze sie wielką czy małą literą? Chodzi o opis ryciny, na której właśnie owa apoteoza, w postaci metaforycznej, widnieje.
Z poważaniem,
Iwona
kwestie dwie
11.01.2014
Szanowni Eksperci!
Bardzo proszę o radę w sprawach zapisów redakcyjnych:
1. Skrót od właściwie to właśc. czy właść., np. Isak Dinesen (właść. Karen Blixen)?
2. Jeśli w przypisie podajemy dwie pozycje (Kowalski, s. 12; Malinowski, s. 26), to czy w bezpośrednio następującym przypisie można zastosować odwołanie ibidem/tamże odpowiednio? (ibidem, s. 15; ibidem, s. 28)?
Z góry dziękuję i pozostaję z poważaniem
Iwona

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... własną oficynę wydawniczą. W swojej spuściźnie twórczej pozostawił ok. 1600 rycin z motywami koni, jeźdźców, polowań oraz dziko żyjących zwierząt.


    Ripley...
  • ... innego nie znam, że nie widziałem ich na zdjęciach czy rycinach, a nawet w dwutomowym Życiu zwierząt Brehma stojącym na półce...
  • ... zależności między wartościami wskaźnika plastyczności Ip a rodzajem gruntu. Na rycinie 39 przedstawiono zależność wskaźnika plastyczności od zawartości frakcji iłowej dla...

Encyklopedia PWN

rycina, dawniej sztych:

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego