rygory

Wielki słownik ortograficzny PWN

rygor -ru, -rze; -ry, -rów

Słownik języka polskiego PWN

rygory «zespół norm dotyczących poprawnego wykonania czegoś»
rygor
1. «ustalony porządek lub narzucone normy postępowania zmuszające do określonych zachowań»
2. «przymus prawny, sankcja»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

angielski Hugo
10.02.2015
Chciałbym zapytać o odmianę angielskiego imienia Hugo. Pisownia, identyczna z polskim odpowiednikiem tego imienia, sugeruje formy przypadków zależnych: Hugona, Hugonowi. Jednak wobec wymowy [hjugou] taka odmiana wydaje się dziwaczna (jak wymawiać: [hjugonowi]?). Pozostawienie imienia bez odmiany – jak niektórych wyrazów obcych kończących się na -o – też wypada niezręcznie („Podał dokumenty Hugo”). Czy wobec tego dopuszczalna jest odmiana, jaką podsuwa mi intuicja językowa: Hugo, Huga, Hugiem?
Co tu pisze?
6.04.2013
Dobry wieczór,
chciałabym upewnić się, jak jest poprawnie: „Tu jest napisane” czy „Tu pisze”.
Z poważaniem
B. Rewers
farta mieć
8.01.2015
Szanowni Państwo,
moje pytanie dotyczy odmiany słowa fart. Według słownika powinno się powiedzieć „Mam fart”, ale czy skoro, odmieniając wyrazy w bierniku, mówimy już, że jemy pomidora, a nie że jemy pomidor lub włączamy laptopa, a nie że włączamy laptop, to nie powinniśmy też mieć farta?
Pozdrawiam

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... zatrudnieniu.
  Autor glosy ma jednak rację de lege ferenda, że
  rygor z art. 156 § 1 k. p. nie powinien obejmować pracowników...
 • ... dłużnik zobowiązania nie wykonał.
  § 2. Oświadczenie poręczyciela powinno być pod
  rygorem nieważności złożone na piśmie.
  Art. 877. W razie poręczenia za...
 • ... ustalono także, iż wiadomości niejawne pochodzenia zagranicznego mają podlegać wszystkim rygorom omawianej ustawy, o ile umowa międzynarodowa nie stanowi inaczej.
  W...

Encyklopedia PWN

rygor
[łac.],
ustalony porządek zmuszający do zachowania ściśle określonych przepisów;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!