rysunek

Wielki słownik ortograficzny PWN

rysunek -n•ku, -n•kiem; -n•ki, -n•ków (skrót: rys.)
rysun•ki (= przedmiot w szkole) -ków

Słownik języka polskiego PWN

rysunek
1. «to, co jest narysowane»
2. «zarys lub kształt czegoś»
3. «dział sztuk plastycznych, przedstawianie bryłowatości ciał oraz ich położenia w przestrzeni za pomocą linii»

• rysunkowy • rysunkowo • rysuneczek
rysunek techniczny «rysunek przekazujący w sposób umowny dokładne informacje dotyczące kształtu, wymiarów itp. przedmiotów, które mają być wykonane»
rysunki pot. «nauka rysowania – jako przedmiot w szkole»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Umalować rysunek?
21.12.2016
Szanowni Państwo,
czy można umalować rysunek? Tak napisać?

Pozdrawiam
Czytelniczka
teksty źródłowe w opisach rysunków i tabel
26.10.2014
Dzień dobry!
1. Czy źródła danych do rysunków lub tabel (umieszczone pod rysunkiem czy tabelą) dopisuje się do bibliografii?
2. Czy w źródłach rysunków/tabel można stosować skróty typu dz. cyt., jeśli dana pozycja pojawiła się już wcześniej w tekście?
Dziękuję i pozdrawiam
Z twierdzenia 3.14 wynika, że… oraz Na rysunku 3.4 przedstawiono wyniki badań…
19.09.2019
W tekstach (m.in.) matematycznych w języku angielskim, gdy odnosimy się do jakiegoś użytego twierdzenia, czy gdy chcemy napisać, że coś znajduje się w konkretnym rozdziale, używamy dużych liter (np. „In Section 3...” czy „By Theorem 3.1...”). Czy podobnie należy używać wielkich liter w odniesieniu się do definicji, twierdzeń, rysunków, ... w języku polskim? Mianowicie czy powinno się napisać „Z twierdzenia 3.14...” czy jednak „Z Twierdzenia 3.1...”? „Na rysunku 3.4...” czy „Na Rysunku 3.4...”?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... się nagłówkiem: Drogi, kochany Józiu! - łączyła ich bardzo silna przyjaźń. Rysunki Wandy znalazły się w przewodniku narciarskim Oppenheima. Wspólnie z nim...
  • ... polowych na przedłużeniach,
    - połączeniu odpowiednich punktów konturów sytuacyjnych zgodnie z
    rysunkiem na szkicu polowym.
    Kartowanie szczegółów terenowych pomierzonych metodą wcięć kątowych...
  • ... czerwono oprawione książki, na okładkach złote ozdoby, a wewnątrz duże rysunków. Podpisów nie potrafił przeczytać, bo to było po francusku , dziewczynka...

Encyklopedia PWN

dziedzina sztuk pięknych, leżąca u podstaw malarstwa, rzeźby, grafiki, architektury i rzemiosła artystycznego; także technika, w której zostało wykonane dzieło sztuki;
stosowana w technice forma przekazywania informacji za pomocą umieszczania na płaszczyźnie arkusza rysunkowego lub innego medium (np. na ekranie monitora) umownie dobranych zespołów linii rysunkowych, które w miarę potrzeby są uzupełnione znakami pisarskimi (pismo techniczne) oraz innymi znakami umownymi, np. znakami wymiarowymi średnic, promieni, chropowatości.

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego