rysunki

Wielki słownik ortograficzny PWN*

rysun•ki (= przedmiot w szkole) -ków
rysunek -n•ku, -n•kiem; -n•ki, -n•ków (skrót: rys.)

Słownik języka polskiego PWN*

rysunki pot. «nauka rysowania – jako przedmiot w szkole»
rysunek
1. «to, co jest narysowane»
2. «zarys lub kształt czegoś»
3. «dział sztuk plastycznych, przedstawianie bryłowatości ciał oraz ich położenia w przestrzeni za pomocą linii»

• rysunkowy • rysunkowo • rysuneczek
rysunek techniczny «rysunek przekazujący w sposób umowny dokładne informacje dotyczące kształtu, wymiarów itp. przedmiotów, które mają być wykonane»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego