rzędu

Wielki słownik ortograficzny PWN

rząd (władza państwowa) rządu, rządzie; rządy, rządów: rząd republiki, rząd dusz, ale: Rząd Narodowy, Rząd Tymczasowy ,
rząd (szereg) rzędu, rzędzie; rzędy, rzędów
Tym•czasowy Rząd Jed•ności Narodowej Tym•czasowego Rządu Jed•ności Narodowej, Tym•czasowym Rządzie Jed•ności Narodowej (skrót: TRJN)

Słownik języka polskiego PWN

rzędu «około, w przybliżeniu»
rekonstrukcja gabinetu, rządu «zmiana w składzie rządu»
rząd I
1. «pewna liczba osób lub rzeczy stojących lub umieszczonych jeden za drugim albo jeden obok drugiego»
2. «grupa osób lub rzeczy wybrana ze względu na jakieś kryterium»
3. «w systematyce organizmów: jednostka obejmująca spokrewnione ze sobą rodziny»
4. «ozdobna uprząż końska przeznaczona do jazdy wierzchem»

• rzędowy • rzędowo • rządek
rząd II
1. «naczelny wykonawczy i zarządzający organ państwa, kierujący całym aparatem administracyjnym»
2. «kierowanie czymś, zwłaszcza państwem»

• rządowy
rząd koalicyjny «rząd utworzony w wyniku porozumienia między kilkoma partiami politycznymi reprezentowanymi w parlamencie, tworzony gdy żadna partia nie ma w parlamencie bezwzględnej większości»
rząd mniejszościowy «rząd utworzony przez partie mające w sejmie mniej niż połowę mandatów»
rząd większościowy «rząd utworzony przez partie mające w sejmie większość mandatów»
rządy alternatywne «gabinety zmieniające się w zależności od tego, która partia uzyska w wyborach większość parlamentarną»
rządy autorytatywne «rządy niepodlegające jakiejkolwiek kontroli społecznej, oparte na wymaganiu bezwzględnego posłuchu wobec władzy»
system rządów «określony układ pomiędzy podstawowymi organami władzy w państwie»
związek rządu «związek wyrazowy, w którym wyraz podrzędny przybiera przypadek, jakiego wymaga wyraz nadrzędny»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

z rzędu czy pod rząd?
18.12.2008
Witam,
która forma jest poprawna: „Wystawiłam dwie aukcje z rzędu” czy „Wystawiłam dwie aukcje pod rząd”?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam.
rząd RP na uchodźstwie
28.01.2014
Powinniśmy pisać rząd RP na uchodźstwie czy Rząd RP na Uchodźstwie? A może Rząd RP na uchodźstwie?
rząd czasowników
12.04.2002
Które bądź jakie czasowniki wymagają dopełniacza, np.: czego chcesz, czego słuchasz, a które biernika: co robisz??

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... tylko ludzi denerwuje.
  (PAP)


  Miller zapowiedział, że w pierwszym kwartale
  rząd opracuje nowe zasady systemu ochrony zdrowia, które "nie pozwolą na...
 • ... z Unią - mówi Janusz Lewandowski, eurodeputowany z Platformy Obywatelskiej.
  - Obecny
  rząd sądzi, że z Unią trzeba zawsze rozmawiać, stojąc na dwóch...
 • ... wszedł w ogóle pod obrady parlamentu, bowiem w trakcie prac rządu pojawiły się poważne wątpliwości co do zgodności tego projektu z...

Encyklopedia PWN

pochodna n-tego rzędu, n-ta pochodna,
mat. n-ty wyraz w ciągu kolejnych pochodnych danej funkcji f: f ′(x) — pochodna 1. rzędu, f ″(x) — pochodna 2. rzędu, czyli pochodna pochodnej 1. rzędu itd.
dobro, na które popyt spada w przypadku wzrostu dochodów;
prawo w wąskim znaczeniu inne określenie Rady Ministrów jako naczelnego, kolegialnego organu władzy wykonawczej, kierującego podporządkowanym mu aparatem administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, administracja terenowa) i zapewniającego jednolitość jego działania;
rząd, łac. ordo,
biol. jednostka w systematyce organizmów, niższa od gromady (lub klasy — w przypadku roślin), obejmująca blisko ze sobą spokrewnione rodziny;
tymczasowy organ władzy państw. o uprawnieniach adm.-wykonawczych i ustawodawczych, utworzony w wyniku rewolucji lutowej 1917 i obalenia caratu w Rosji;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego