rzeźba peryglacjalna

Słownik języka polskiego PWN

rzeźba peryglacjalna «ukształtowanie powierzchni terenu powstałe pod wpływem procesów wywołanych sezonowym zamarzaniem i odmarzaniem gruntu»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego