rzemiosło

Wielki słownik ortograficzny PWN

rzemiosło -miośle; -miosł

Słownik języka polskiego PWN

rzemiosło
1. «drobna wytwórczość obejmująca wykonywanie i naprawianie przedmiotów użytkowych ręcznie lub prostymi narzędziami»
2. «umiejętność wykonywania takich przedmiotów»
3. «w odniesieniu do dziedzin sztuki: opanowanie techniki, warsztat twórczy»
4. daw. «zawód, zajęcie»

• rzemieślniczy • rzemieślnik • rzemieślniczka
rzemiosło artystyczne «dziedzina sztuk plastycznych obejmująca ręczną wytwórczość artystycznych przedmiotów użytkowych»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

rzemiosło i rzemieślnictwo
21.12.2013
Dzień dobry,
chciałbym zapytać czy wyrazy rzemiosło i rzemieślnictwo oznaczają to samo, czy może różnią się znaczeniem
Z poważaniem
Łukasz
Interpunkcja przy przydawkach
22.02.2018
Szanowni Państwo,
czy istnieje jakaś zasada na temat stosowania przecinka przed zwany i nazywany?
Pojawili się ciężkozbrojni piechurzy (hoplici), którzy walczyli w szyku zwanym falangą.
Społeczności wyznaczały rozjemców, zwanych ajsymnetami.
W VIII w. p.n.e. rozpoczęła się masowa migracja Greków, nazywana W(w)ielką K(k)olonizacją.
Dziękuję i pozdrawiam
AB
Lodowy a lodziarski
23.05.2019
Proszę powiedzieć: czy lodowy i lodziarski są synonimami? Niedawno natknąłem się na artykuł o rynku lodów naturalnych, w którym autor stosuje na przemian oba te przymiotniki. Tak więc lodowe są: rzemiosło, biznes, branża, pasta, rzemieślnik, świat i firmy, natomiast lodziarskie: półprodukty i mistrz. Z kolei koncern jest w tym tekście zarówno lodowy, jak i lodziarski. Czy można obu tych słów używać wymiennie, czy jednak każde z nich ma swoją „specjalizację”?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... w głupich głowach. Proponujecie powrót do dziewiętnastego wieku? Zaczynamy od rzemiosła i manufaktury? Popieramy bezrobocie? Zapewniamy nierówność startu życiowego? Co najgorsze...
  • ... Gliczner. W 1793 liczyło 1035 mieszk., trudniących się rolnictwem i rzemiosłem, wśród rzemieślników było 50 szewców. W mieście było 197 domów...
  • ... winom obcym, lecz słonecznym - węgierskim, włoskim, francuskim - winiarskie rolnictwo i rzemiosło musiało mocno podupaść. A tak naprawdę to od początku nie...

Encyklopedia PWN

ekon. pozarolnicza działalność gospodarcza, prowadzona przez osobę fizyczną we własnym imieniu (często osobiście lub przy pomocy członków rodziny) w małych warsztatach, zatrudniających od 1 do zazwyczaj 25 (czasem 50) pracowników, w zależności od kraju i rodzaju działalności; najstarsza i przez kilka tysiącleci jedyna forma wytwórczości przemysłowej, aż do powstania w czasach nowożytnych manufaktur, a następnie przemysłu fabrycznego.
działalność rzemieślnicza o charakterze artystycznym, obejmująca wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i użytkowych.
zjednoczenie artyst., powstałe na pocz. 1911 w Krakowie;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego