rzutowa��

Słownik języka polskiego PWN*

geometria rzutowa «dział geometrii zajmujący się badaniem właściwości rzutowych figur geometrycznych»
rzut
1. «wprawienie w ruch jakiegoś przedmiotu przez wyrzucenie go z pewną siłą»
2. «gwałtowny skok lub szybki, energiczny ruch ręki, nogi, głowy»
3. «szkic, plan, program czegoś»
4. «odwzorowanie figury na płaszczyźnie lub innej powierzchni»
5. «punkt przecięcia prostej rzutującej z płaszczyzną»
6. «narysowany w skali przekrój czegoś»
7. «część większej całości: porcja, rata lub etap»
8. «część ugrupowania bojowego wojsk przeznaczona do wykonania określonego zadania»
9. «u zwierząt: potomstwo pochodzące z jednego lęgu»
10. «zaostrzenie choroby»

• rzutowy
siewnik rzutowy «siewnik używany do siewu rzutowego»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego