rzymskokatolicki

Wielki słownik ortograficzny PWN

rzym•sko•katolic•ki; -c•cy (skrót: rzymskokat.)

Słownik języka polskiego PWN

rzymskokatolicki «odnoszący się do obrządku rzymskiego (łacińskiego) Kościoła katolickiego»
Kościół rzymskokatolicki, katolicki «największa chrześcijańska wspólnota wyznaniowa o hierarchicznej strukturze, na czele której stoi papież»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

rzymskokatolik czy rzymski katolik?
6.02.2003
Czy poprawną jest forma rzymskokatolicyzm (analogicznie do protestantyzm, prawosławie) oraz forma rzymskokatolik w znaczeniu 'członek Kościoła rzymskokatolickiego'?
Betlejem, Nazaret, Jerozolima, Jeruzalem
18.11.2004
Na którą sylabę powinien padać akcent w nazwach Betlejem, Nazaret, Jerozolima, Jeruzalem?
cyrylo-metodejski
9.03.2012
Szanowni Państwo!
1. Czy przymiotnik jakościowy cyrylo-metodyjski (czes. cyrilometodějský, słow. cyrilometodský) utworzony od imion Cyryl i Metody jest poprawny?
2. Czy nazwa Wydział Cyrylo-Metodyjskiej Teologii Rzymskokatolickiej Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie (słow. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, łac. Facultas Theologica Cyrillo-Methodiana Romano-Catholica) jest poprawna?
Z wyrazami szacunku
Słowacki czytelnik

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... ok. 150 Polaków. Kandydat musi mieć czterech wprowadzających, być wyznania rzymskokatolickiego, odznaczać się nienaganną opinią - osoby żyjące w konkubinacie i rozwodnicy...
  • ... synowi w odnalezieniu norm moralnych, a także przywrócić go wierze rzymskokatolickiej. Spotkała się parokrotnie z synem w czasie pobytu we Włoszech...
  • ... którą jest sam Bóg.
    Dlaczego jednak celibat jest w Kościele
    rzymskokatolickim warunkiem uzyskania kapłaństwa?
    To jest ważki charyzmat tego Kościoła, ale...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!