sąsiedztwo

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

sąsiedztwo
1. «znajdowanie się lub mieszkanie w pobliżu kogoś, czegoś»
2. «okolica, miejsce najbliżej czegoś położone»
3. «osoba lub osoby znajdujące się albo mieszkające w pobliżu»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

sąsiedztwo przyimków
23.02.2011
Szanowni Państwo,
w publikacji, którą obecnie czytam, znajduje się zdanie: „Naskórek składa się z od 3 do 5 warstw”. Czy poprawna jest konstrukcja z od 3 do 5?
Z poważaniem
Patrycja Bukowska
Alternacja czy obniżenie/podniesienie artykulacji?
4.09.2018
Szanowni Państwo,
byłabym niezmiernie wdzięczna za wyjaśnienie, w jaki sposób można odróżnić alternację od zjawiska podwyższenia/obniżenia artykulacji. Na przykład zastanawiam się, czy w nazwisku Biniaszek i Gaworzewski (od imienia Bieniaszek, nazwy miejscowości Gowarzewo) doszło do wymiany e:o, a:o czy obniżenia artykulacji.

Z wyrazami szacunku,
Karolina
przecinek a rozwinięty imiesłowów przymiotnikowy
11.10.2010
Szanowni Państwo,
mam wątpliwość dotyczącą przecinka przed imiesłowem czynnym. Konieczność jego użycia sugeruje prof. Jadacka, o ile dobrze pamiętam, w Kulturze języka polskiego. Jednak oddzielanie rzeczownika od jego określenia wydaje mi się niepotrzebne lub wręcz nielogiczne, jak np. w zdaniu: „Likwidacja getta rozpoczęła się od wyrobienia przejścia w płocie, oddzielającym getto od miasta”.
Z pozdrowieniami
Maria Krawczyk

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Dzięki niej ballady i romanse pana Mickiewicza krążyły po całym sąsiedztwie wśród czułej i wrażliwej młodzieży okolicznej - w odpisach, sporządzanych sekretnie...
  • ... połowa jest zagrożona.
    W największym niebezpieczeństwie jest mowa używana w
    sąsiedztwie języków regionalnych, jak np. angielski, chiński czy arabski. Nie sprzyjają...
  • ... Przy każdej framudze nad zamkiem skomplikowana instalacja: regulatory, przełączniki. W sąsiedztwie łaźnia, mała świetlica, sala widzeń i, na wszelki wypadek, cela...

Encyklopedia PWN

socjol. typ więzi społ. powstały w małych społecznościach lokalnych w wyniku bliskości zamieszkania, stałych kontaktów, podobnego stylu życia itp.
polityka dobrego sąsiedztwa, ang. Good Neighbor Policy,
określenie polityki rządu amerykańskiego wobec państw Ameryki Łacińskiej w okresie prezydentury F.D. Roosevelta;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego