sędzia polubowny

Słownik języka polskiego PWN

sędzia polubowny «osoba wybrana przez zainteresowane strony do rozstrzygnięcia istniejącego między nimi sporu»

Encyklopedia PWN

czł. ciała kolegialnego powołanego na mocy umowy między stronami do rozstrzygnięcia sporu majątkowego.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego