sędzia

Wielki słownik ortograficzny PWN*

sędzia -dziego (a. -dzi), -dziemu (a. -dzi), -dziego (a. -dzię), W. -dzio, N. -dzią, Ms. -dzi (a. -dzim); M. -dziowie, DB. -dziów

Słownik języka polskiego PWN*

sędzia
1. «osoba powołana do rozpoznawania spraw i wydawania wyroków w imieniu państwa»
2. «osoba, która wydaje sąd, opinię o kimś lub o czymś»
3. «osoba uprawniona do prowadzenia zawodów sportowych i oceniająca ich wyniki»

• sędziowski
sędzia penitencjarny «sędzia sprawujący nadzór nad wykonaniem kary pozbawienia wolności»
sędzia pokoju «w niektórych państwach: sędzia niezawodowy orzekający samodzielnie w drobnych sprawach cywilnych lub karnych»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego